Programy marketingowe to kompletne, złożone projekty mające na celu zapewnienie odpowiedniego miejsca Waszej marce na rynku oraz w umysłach konsumentów.

Każdy projekt tworzony jest indywidualnie, na bazie mojego ponad 30-letniego doświadczenia, jak również na podstawie nauk takich guru marketingu jak Jack Trout, All Ries i Seth Godin.

Oferuję projekty:

  • Strategii marki,
  • Strategii komunikacji marki,
  • Programu lojalnościowego,
  • Programu motywacyjnego,
  • Employer brandingu,
  • Personal brandingu,
  • Promocji sprzedaży.

Jak powstaje projekt marketingowy

Metoda majeutyczna (dialogiczna metoda filozoficzna)
Stworzona przez Sokratesa dialogiczna metoda filozoficzna,
której celem jest wspólne dotarcie do prawdy.
Polega ona na wydobywaniu z dyskutanta nieuświadomionej przez niego wiedzy prawdziwej.

Każdy projekt tworzony jest etapowo, a w przygotowaniu do każdego etapu uczestniczy Klient. Poszczególne etapy kończą się przesłaniem do Klienta przygotowanego materiału. Następnie odpowiadam na pytania Klienta i konsultuję ewentualne zmiany. W ten sposób Klient jest obecny na każdym etapie powstawania projektu i zachowuje nad nim pełną kontrolę oraz poznaje cały proces.

Czas powstawania projektu zależy od wielu czynników. Wśród nich należy wymienić stopień skomplikowania i zakładane przez Klienta cele, pozycję rynkową, obecny wizerunek marki czy zasięg projektu.

W efekcie powstaje książka zawierająca pełny opis projektu i jego poszczególnych części. Elementy te ułożone są w logiczny ciąg, który pozwala szybko wdrożyć w realizację projektu całe zespoły zadaniowe wewnątrz firmy Klienta lub zlecić jego realizację zewnętrznej agencji.

Jeśli są Państwo zainteresowani projektem strategii marki i komunikacji, to ze względu na dobro projektów i metodykę pracy (max. 2 projekty jednocześnie i ok. 2 m-ce/ projekt), bardzo proszę o wcześniejszy kontakt w celu zaplanowania pracy.

Marki dla których tworzyłem projekty:

Kontakt

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do kontaktu.

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie możliwe pytania.